۱۰ دی, ۱۳۹۶

ویزای شینگن

شینگن به مجموعه کشورهای اروپایی گفته می‌شود که تحت پیمانی با همین نام، قوانین یکپارچه‌ای در راستای فعالیت‌ها و مقررات مرزی و مسافرتی خود، وضع کرده‌اند. به سبب همین پیمان، […]
۵ دی, ۱۳۹۵

ویزای برزیل | ویزای توریستی برزیل | ویزای تجاری برزیل

۵ دی, ۱۳۹۵

ویزای اتریش | ویزای توریستی اتریش | ویزای تحصیلی اتریش

۹ آذر, ۱۳۹۵

ویزای استرالیا | ویزای توریستی استرالیا ‌| ویزای تحصیلی استرالیا